Refraktometr

Vybavení pro Vaši dílnu

Cena:1730.00CZK

Měří bod tuhnutí chladící směsi, vody do ostříkovačů, hustotu
kyseliny v akumulátorech na optickém principu.

• S automatickou korekcí teploty prostředí