Cylinder Block Seal

Ošetření motoru, aditiva Wynn`s » Přísady do chladícího systému|WYNN'S

Cena:155.00CZK

VLASTNOSTI:

- na vzduchu tvoří povlak tvrdosti skla

- utěsňuje trhliny na litinových, ocelových a hliníkových blocích válců bez demontáže

- umožňuje okamžitou opravu ve 30 minutách

- je odolný proti vysokým teplotám, tlaku vody a vibracím

- neucpává hadice

- neopravuje těsnění (např. těsnění hlavy válců)

 

POUŽITÍ:

- vnitřní a vnější trhliny bloku válců, které mohou způsobovat vnitřní nebo vnější ztrátu vody

v olejovém systému nebo spalovacím prostoru

- při nadměrném bílém kouři z výfuku

- při tvorbě emulze voda – olej (barva kávy) v olejovém systému (je vidět na plnicím uzávěru).

 

NÁVOD:

Vypustit chladicí kapalinu, je-li chladicí systém starší než 1 rok, vypláchnout vodou nebo 459xx

Wynn´s Kühlsystemreinger. Při nízké teplotě okolí ohřát láhev s produktem ve vodní lázni.

Před upotřebením dobře protřepat.

1. Vnější trhliny

Motor nechat zahřát. Sundat horní hadici chladiče. Je-li to nutné, upustit trochu vody, aby se

zabránilo znečištění. Vyndat termostat a nalít otvorem po demontovaném termostatu Wynn´s

Cylinder Block Seal do chladicího systému (325 ml ošetří chladicí systémy do 8 litrů). Znovu

nasadit hadici chladiče. Chladič doplnit teplou vodou, zašroubovat uzávěr a nechat běžet motor

při vysokých otáčkách 15 – 20 minut. Kontrolovat teplotu vody během ošetření, vyvarovat se

varu vody. Motor vypnout a nechat 5 minut vychládnout, je-li třeba doplnit chladič teplou vodou.

Wynn´s Cylinder Block Seal nechat 3 – 4 dny v chladicím systému. Potom při studeném motoru

vypustit kapalinu a důkladně vyčistit. Naplnit chladicí kapalinou. Opět namontovat termostat.

2. Vnitřní trhliny

Ošetření provést stejným způsobem. Po přidání Wynn´s Cylinder Block Seal a doplnění teplé

vody vyndat zapalovací svíčku poškozeného válce a motor nechat max. 20 minut běžet. Jestliže

je poškozeno více válců zapalovací svíčky, vyndat jednu po druhé v pětiminutových intervalech.

Nechat vychladnout, vypustit kapalinu a naplnit čistou vodou. Namontovat termostat. Protože je

možné, že se z důvodu vnitřních trhlin nachází voda v olejovém systému, doporučuje se nejprve

olejový systém nejprve vyčistit a pak teprve olej vypustit. Tři dny nepoužívat chladicí kapalinu.